Střípky z historie přehrady Lipno, která nám slouží 60 let

Lipno působí v krajině tak přirozeně, jako by tu byla od nepaměti. Lidé i krajina přijali přehradu za svou. Přitom letos „jihočeské moře“ oslavilo pouhých 60 let. Za jakých okolností došlo k výstavbě? Kdy a jak se co dělo? Přečtěte si zajímavosti o naší největší vodní nádrži, která je součástí Vltavské kaskády.

Díky své rozlehlosti si přehrada Lipno získala přezdívku „jihočeské moře“. A to po právu: Se svými 4 870 hektary strčí do kapsy všechny ostatní vodní plochy v ČR. Zdálo by se, že Lipno shrábne všechny primáty, ale v jednom ohledu je až na druhém místě: Orlická přehrada má dvakrát vyšší objem než Lipno, tedy 716 milionů m3 (Lipno „pouhých“ 309).

Předčasné napouštění začalo 17. února 1958. Co tomu předcházelo?

První pokusy už v 19. století

Na konci 19. století to obyvatelé v místech dnešní přehrady Lipno neměli jednoduché: Vltava si zde často dělala, co chtěla, a opakující se záplavy přiváděly k myšlence vybudovat zde několik ochranných vodních děl.

Jan Jirsík, zemský stavební rada, v roce 1899 navrhl velkorysý plán, který počítal se stavbou tří menších přehrad na malou osadou Lipno. Jenže plány zůstaly jenom na papíře, protože místní majitelé půdy ji odmítali prodat. Vlna odporu se zedmula u obyvatel Frymburku, kteří sepsali petici – obávali se, že během stavby by se v okolí mohli vyskytovat morálně pochybní dělníci.

Rozhodnutí pro výstavbu přehrady padlo v dubnu 1946

Skoro na půl století přerušily potřeby na vybudování přehrady 2 války. Až v roce 1946 „odkleplo“ ministerstvo techniky, že dojde k uskutečnění přehrady Lipno. Cílem stavby nebylo jen doplnit tzv. Vltavskou kaskádu, ale také vyrábět elektřinu a mít dostatek vody pro průmysl.

Následovaly průzkumné práce a odsouhlasení projektu v roce 1952, který počítal s dvojicí na sebe bezprostředně navazujících nádrží.

6 let a 530 rozebraných objektů

Přehrada Lipno vytváří romantické zátočiny, kam se snadno vypravíte díky naší půjčovně motorových člunů.Obě přehrady, Lipno I i Lipno II byly budovány současně mezi lety 1952 až 1958. Obrovské práce mimo jiné zahrnovaly rozebrání 530 objektů na budoucím dně přehrady, demolice stovek dalších budov, silničních mostů a také došlo ke stěhování hřbitovů ve Frymburku a v Dolní Vltavici.

Napouštět se mělo od 1. března 1958, ale příroda to chtěla jinak. Prudké tání způsobilo, že voda se začala shromažďovat už 17. února. Záplavy se tak staly náhlou zatěžkávací zkouškou, ve které přehrada obstála.

Tip: Technické informace a další zajímavosti o přehradě najdete po kliknutím SEM >>

Unikátní ekosystém, který činí Lipno atraktivním

Původně měla přehrada Lipno sloužit především k ochraně a k průmyslovým účelům. Malebnost a atraktivnost prostředí jižního cípu Šumavy však udělaly z přehrady „jihočeské moře“, které je vyhledávanou lokalitou pro dovolenou a další kratochvíle v létě i v zimě.

Přehrada Lipno je nádherně usazená mezi šumavskými kopci.

Může za to také skutečnost, že jižní břeh přehrady byl dlouhá léta nepřístupný a dokonale zakonzervovaný. Během studené války bylo příhraniční území uzavřenou zónou a vytvořil se zde svébytný ekosystém, který se po pádu železné opony otevřel turistům.

Od roku 2014 není Lipno zdrojem pitné vody, a proto zde teď mohou po hladině kroužit lodě se spalovacím motorem do výkonu 10 kW.

Tip: Nejlépe Lipno prozkoumáte z vodní hladiny. Využijte naši půjčovnu motorových člunů.

Přejeme vám příjemnou dovolenou na Lipně, ať už ji trávíte na vodě, nebo na souši.