Rožmberk nad Vltavou – nejstarší sídlo slavného rodu

Malebný Rožmberk nad Vltavou s dominantním hradem leží v klikatícím se údolí řeky Vltavy, které sem putuje z přehrady Lipno a Vyššího Brodu.

Kouzelné historické jádro, středověký hrad, kde staletí bydle šlechta a bohaté lesy se zbytky bukojedlového přirozeného lesa lákají zástupy vodáků, turisty ubytované v okolí Lipna i všechny výletní, kteří milují spojení krásné přírody a jedinečných památek.

Hrad Rožmberk, komplex ze 13. století čnící na ostrohu nad Vltavou

Proplouváte-li kolem na lodičce, nebo podnikáte-li během své dovolené se psem na Lipně objevný výlet, při návštěvě Rožmberku nad Vltavou vás praští majestátní hrad. Původní gotická část, zvaný též Horní hrad ze 13. století, spolykal požár v roce 1522. Dochovala se pouze kruhová věž Jakobínka.

Dnešní hradní komplex Rožmberku tvoří tzv. Dolní hrad, který vznikl ve 14. století jako zmenšenina krumlovského zámku. Během staletí byl několikrát přestavěný – nejdříve upraven v gotice, v 16. století renesančně, v 19. zase návrat ke kořenům, neogotika. Místo původního Horního hradu v areálu najdete obytnou budovu z 19. století, tzv. Nový zámek.

Starý židovský hřbitov z 15. století

Nepřístupný židovský hřbitov byl podle tradování místních založen kolem roku 1480. Díky svému omezenému prostoru nemohl být rozšiřován, a proto tu nad sebou leží minimálně 2 vrstvy hrobů. Během nacistické okupace byl hřbitov bohužel ničen a většina náhrobních kamenů zmizela v zapomnění.

Kostel sv. Mikuláš s mohutnou vestavěnou věží

Kostel byl postavený v pozdně gotickém stylu v 2. polovině 15. století, ale první zmínky sahají už do roku 1271. Pozůstatky původní stavby jsou jižní portál lodi, snad část obvodových zdí, a spodek věže.

Mezi severním bokem kněžiště a východní zdí kostela je vestavěna mohutná věž s točitým schodištěm. U obou bočních vchodů stojí předsíně, stejně jako u kněžiště, odkud se dostanete na oratoř.

V kostele sv. Mikuláše naleznete také hrobku jednoho z majitelů hradu Karla Bonaventury Buquoye.

Kaple a křížová cesta ve Studenci, výlet za zázračným pramenem

Kaple Panny Marie Bolestné neboli Kalvárie ze 17. století je spolu se zajímavou křížovou cestou bezva tipem pro krátkou pěší procházku z Rožmberku nad Vltavou. Přímo jsou to pouhé 3 km tam i zpátky.

Místo je pojmenované podle zázračného pramene s léčivou vodou, a právě díky této „speciální“ vodě sem v minulosti začaly proudit zástupy věřících z Čech i Rakous. Buquoyové tu nechali v roce 1869 vystavět křížovou cestu, která stoupá úbočím nad Vltavou až do Studence.

Okolní krajina vás otevírá svou náruč

Město Rožmberk nad Vltavou je pověstné hlavně svým hradem a dalšími historickými památkami, které objevují především vodáci. To, co se ale z průvodců nedovíte, je, že okolní lesy skrývají zbytky původních bukojedlových lesů, které byly pro šumavské podhůří dříve obvyklé.

Proto našim hostům, kteří jsou ubytování u nás na Lipně, říkáme: „Když už jedete do Rožmberka nad Vltavou, vezměte s sebou děti, psa a prohlídněte si taky tamní krásné lesy, které dýchají pohodou a nabijí vás.“

Špetka historie města Rožmberk nad Vltavou

Město Rožmberk nad Vltavou založil v roce 1262 známá postava ději, Vok z Rožmberka. První zmínka o lokalitě ale pochází už z roku 1250 a dávno před tím zde fungovala osada u vltavského brodu, která ležela na obchodní stezce z Netolic do Lince.

I když Rožmberkové později přenesli své sídlo do Českého Krumlova, hrad Rožmberk a celé město nadále udržovali. V 17. století ho převzali Švamberkové, ale jenom na krátko – po účasti na stavovském povstání jim bylo město zabaveno.

Město převzal francouzský šlechtický rod Buquoyů, který ho držel do roku 1945. V roce 2006 získala obec zase status města.

Město Rožmberk nad Vltavou z výšky