Hořice na Šumavě – Pašijové hry a Pohádková rezervace

Městys Hořice na Šumavě neleží přímo u přehrady Lipno a není to typická obec Lipenska, kde najdete velký výběr ubytování. Má ovšem něco, co ostatní vesnice a městečka kolem Lipna nemají – zajímavé historické památky v centru, pašijové hry a dětmi milovanou Pohádkovou rezervaci.

Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

Když v Hůrce z našeho Ubytování na jedničku naskočíte na vlak a vyjedete od Lipna směrem na Český Krumlov, po 4 zastávkách a pár minutách dojedete do Hořic na Šumavě. Po žluté dojde pod kopec, kde se nachází zbytky kostela Panny Marie Bolestné. A tady na kraji lesa naleznete jedinečnou Pohádkovou rezervaci, kde se hraje jenom v létě o prázdninách.

Pohádková rezervace funguje v Hořicích na Šumavě od roku 1923. Předmětem „ochrany“ jsou všechny ohrožené české pohádkové bytosti, které se ukazují během divadelních představení pod vedením pana Ptáčka. Během her se budete aktivně podílet na příběhu a zažijete divadlo tak, jak ho neznáte.

V zimě Pohádková rezervace hostuje v divadlech v Praze a v Českých Budějovicích.

Hořické Pašijové hry, pozoruhodná místní tradice

Ubytování na Lipně vám přinese spoustu přírodních krás, ale také pozoruhodné kulturní dění. V amfiteátru v Hořicích na Šumavě každoročně začátkem letních prázdnin můžete vidět příběhy vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista.

Součástí Pašijových her jsou: Poslední večeře s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud u krále Herodese a Piláta Pontského, Odsouzení a Křížovou cestu, Ukřižování Ježíše Krista.

V představení, které se hraje za každého počasí před krytým hledištěm, účinkuje přes 80 lidí. Do hlediště je bezbariérový přístup a je tlumočeno do znakové řeči.

7 kamenných kašen, pranýř a 2 mísy a mnohem víc…

I když jsou Hořice na Šumavě poměrně malým městysem, skrývá kromě původně gotického kostela svaté Kateřiny řadu historických památek.

Za zmínku stojí kamenný pozdně gotický pranýř z roku 1549, kde bylo vykonáváno právo v Hořicích a okolních obcích. Na podstavci pranýře jsou připevněné dvě kamenné mísy pro odměřování desátků poddaných.

Pozoruhodný je i systém sedmi propojených kašen z 19. století, který byl součástí vodovodního systému přivádějícího do Hořic na Šumavě pitnou vodu. A vzhledem k tomu, že městys často sžíraly požáry, bylo možné do kašen vypustit přilehlý rybníček k hašení.

Na kopci jižně od Hořice odpočívá zaniklé poutní místo se zbytky kaple Panny Marie Bolestné, s Božím hrobem a křížovou cestou. V roce 1965 bohužel místo postihla demolice.

Hořice na Šumavě, výlet do historie

První zmínka o Hořicích na Šumavě pochází z roku 1248. Z rukou pánů z Kosovy Hory v roce 1290 se přes Falkenštejny a Vítkovce dostaly pod správu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. V roce 1549 se staly městysem.

Hořice na Šumavě často zužovaly požáry a v roce 1521 a 1680 je dokonce zasáhly morové rány.

Městys je však proslaven novodobými pašijovými hry, které v roce 1816 sepsal tkadlec Paul Gröllhesl. Tato tradice se v Hořicích drží dodnes. K pašijovým hrám se váže zajímavost – v roce 1897 tu byl na točený první hraný film – američtí filmaři tu ztvárnili „Hořický pašijový film“.

V Pohádkové rezervaci se chovají pohádkové bytosti trošku jinak