Příručka uživatele

Příručka uživatele motorového člunu s ohledem na druh půjčovaného plavidla a vymezený úsek vodní cesty

Plavidla X-Morph HB390/ X-Morph HB300

1a) Základní údaje o plavidlech X-Morph HB390/ X-Morph HB300 a jejich obsluze na Lipně

– Rozměry: 389 x 170cm, ponor: 30cm/300 x 170cm.

– Maximální počet osob: 6/4.

– Motor: 5 Hp / 3,7 kW, vodou chlazený, čtyřtaktní.

– Ovládání: řídící rukojeť.

– Počet komor: 3+1, nafukovací.

1b) Pokyny pro ovládání plavidla – vodní nádrž Lipno

– Dbejte opatrnosti při nastupování a vystupování. Za posádku odpovídá vůdce plavidla.

– Rozmístěte posádku a náklad tak, aby bylo umožněno bezpečné ovládání plavidla a neohrozil bezpečnost cestujících.

– Překontrolujte bezpečné používání vest u neplavců.

– Ujistěte se, zda máte dostatek paliva pro cíl plavby.

– Zvažte zdravotní způsobilost, stav počasí a vody.

– Před nastartováním napumpujte balónkem palivo do motoru, povolte odvzdušnění nádrže.

– Zařaďte neutrál. Nasaďte si pojistný řemínek výtrhové pojistky. Nastavte plyn do polohy pro startování. Rychlým potáhnutím za startovadlo nastartujte motor. Po krátkém zahřátí stáhněte plyn a zařaďte rychlost. Otáčením rukojeti plynu regulujete rychlost plavby.

– Směr plavby ovlivníte otáčením motoru do strany – vychýlení páky doleva = zatočení doprava a naopak.

– Volba jízdy vpřed a vzad je pomocí řazení na motoru.

– Před vypnutím motoru je nutno zařadit neutrál a zmáčknout vypínač až do úplného zastavení motoru.

– Kontrolujte průběžně funkčnost chlazení.

– Při jízdě pozorně sledujte vodní tok: pozor na plavce, plovoucí větve, kmeny, čluny.

– Na plavidle nekuřte a nenaklánějte se.

1c) Základní pravidla provozu motorových člunů na vodní cestě a plavební značení: viz. zvláštní příloha

Zásady pro vyvazování a kotvení plavidla:

– Je zakázáno vyvazovat čluny za značení vodní cesty, znaky, konstrukce mostů, apod.

– Vyvazujte čluny ve vhodných přístavištích tak, aby neblokovaly provoz ostatních lodí, aby při vlnách neohrožovaly ostatní čluny, či zařízení přístavu.

– Člun vyvazujte pomocí lana tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.

Postup při doplňování pohonných hmot do motorového člunu:

– Obsluha připraví posádce dostatečnou zásobu paliva pro zamýšlený cíl cesty.

– Palivo se doplňuje zpravidla v prostorech půjčovny motorových člunů, po předchozí demontáži palivové nádrže z plavidla.

– Je zakázáno tankovat palivo na vodním toku.

– Palivo je benzín automobilový – Natural 95.

Zásahy do pohonného a kormidelního systému:

– Je přísně zakázáno provádět jakékoliv úpravy motoru, člunu, či jiných součástí, které mohou mít vliv na bezpečnost, výkon, vztlak, schopnost plavby půjčeného materiálu

Seznam výstroje člunu:

– Přesný seznam vypůjčené výstroje naleznete ve Smlouvě o výpůjčce sportovního materiálu, která je k nahlédnutí v půjčovně motorových člunů Lipno.

– Motor schválený plavební správou pro provoz v půjčovně motorových člunů.

– Vesty v počtu odpovídajícím počtu neplavců, nebo větším.

– Teleskopické bidlo s hákem.

– Vyvazovací lano.

– Vesla: 2 ks.

– Lavice: 2 ks.

– Pumpa.

– Houba na vylévání vody.

– Odpovídající zásoba paliva.

– Návody k použití.

– Plavební řád (zkrácený)

– Podmínky výpůjčky (zkrácené).

– Mapa vodní cesty.

– Povinná výbava je zpravidla umístěna v tašce pod příčnou lavicí, vesty mají pasažéři oblečené.

Podrobnější informace obdržíte přímo na Lipně v půjčovně motorových člunů.

Stačí jen najít naše logo a parádně se povozíte na Lipně. Půjčovna motorových člunů je v provozu od jara do podzimu.